Why “Free Market Competition” Fails in Health Care

בבואנו לשקול את עתיד הטיפול הרפואי, בני אדם מתחכמים וחכמים שואלים לעתים קרובות: “מדוע איננו יכולים לתת לשוק החופשי להופיע בתחום הבריאות? זה עלול להוריד את ההוצאות ולהעלות את המדרגה הראשונה.” הם מצביעים על הצלחות התחרות בענפים שונים. אבל הדת Read More …